අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

14
අප්‍රේ2019
උදාවන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ‌වේවා..

උදාවන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ‌වේවා..

උදාවන සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද...... තුණුරුවනේ...

28
මාර්2019
Productivity Awards 2018

Productivity Awards 2018

  ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිය ... අන්තර්...

20
පෙබ2019
National Productivity Awards 2018

National Productivity Awards 2018

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන...

07
ජන2019
උඳුවප් ගී මියැසිය 2018

උඳුවප් ගී මියැසිය 2018

​ උඳුවප් ගී මියැසිය 2018 යටවත්ත ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top